Menu

wynagrodzenie

Szanowni Państwo,

 

z zasady przedstawiane przez Państwa sprawy i problemy mają charakter wyjątkowy i niepowtarzalny. W konsekwencji określenie kosztów świadczonych usług, bez wcześniejszej możliwości wysłuchaniem Klienta, jest praktycznie niemożliwe. Dlatego też ustalenie wynagrodzenia następuję podczas indywidualnego spotkania z Klientem po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami. W toku spotkania są Państwo ponadto informowani o ewentualnych szacowanych dodatkowych kosztach postępowania (w tym: kosztach sądowych, skarbowych, kancelaryjnych), tak by kwestie finansowe związane ze świadczoną pomocą prawną były dla Państwa przejrzyste od samego początku współpracy.

 

Wynagrodzenie może przybierać następujące formy:

  • wynagrodzenia ryczałtowego – wyrażającego się w ustalonej z góry - w chwili podjęcia współpracy - kwocie honorarium. Istnieje również możliwość ustalenia wynagrodzenia w formie tzw. „premii za sukces”, to jest wynagrodzenia ryczałtowego dodatkowo powiększonego w przypadku zakończenia sprawy zgodnie z określonymi przez Klienta oczekiwaniami.

  • wynagrodzenia godzinowego – określanego poprzez wymiar czasu poświęconego na realizację zleconej przez Klienta sprawy.