Menu

zakres usług

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych. Z równą uwagą i rzetelnością udzielamy pomoc prawnej osobom fizycznych, jak i przedsiębiorcom.

 

Usługi świadczone są w następujących dziedzinach prawa:

 

  • prawo karne:

- reprezentowanie klientów przed Prokuraturą oraz Sądami;

- obrona w postępowaniu wykroczeniowym;

- obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych;

- pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego

– postępowanie w sprawie odroczenia wykonania kary, zarządzenia wykonania uprzednio warunkowo zawieszonej kary.

 

 

  • prawo cywilne:

- udzielanie porad prawnych;

- opiniowanie, przygotowywanie oraz negocjowanie umów cywilnoprawnych;

- prowadzenie i reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych

 

w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego (w tym w sprawach dotyczących zasiedzenia, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności) oraz zobowiązaniowego (w tym: w sprawach dotyczących niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, zapłaty wynagrodzenia, o odszkodowanie);

 

 

  • prawo spadkowe:

pomoc prawna oraz reprezentacja przed Sądami w sprawach dotyczących w szczególności: stwierdzenia nabycia spadku, przyjęcia bądź odrzucenia spadku, zachowku, zapisów testamentowych oraz działu spadku.

 

 

  • prawo rodzinne i opiekuńcze:

udzielanie pomocy prawnej oraz reprezentacja przed Sądami w zakresie spraw: o rozwód, separację, bądź unieważnienie małżeństwa, o alimenty (w tym ich podwyższenie bądź obniżenie), z zakresu władzy rodzicielskiej, o ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz uregulowanie kontaktów z dzieckiem i ich egzekucji, zniesienie wspólności majątkowej oraz o podział majątku.

 

 

  • prawo pracy:

doradztwo dotyczące stosunków prawnych wynikających z umów o pracę oraz reprezentowanie w postępowaniach sądowych m.in. o odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie.

 

 

  • prawo gospodarcze:

- udzielamy porad oraz pomocy prawnej przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, w postępowaniu rejestracyjnym, jak i likwidacji poprzez:

- sporządzanie umów oraz statutów spółek i innych podmiotów, przygotowywania projektów dokumentów korporacyjnych (w tym uchwał organów spółek), regulaminów, uchwał;

- reprezentację w sprawach sądowych dotyczących m. in. zaskarżania uchwał, odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce.


Ponadto świadczymy stałą obsługę przedsiębiorstw poprzez doradzanie w bieżącym  funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.